098 2863005

CÔNG TY NIÊM YẾT LÀ GÌ ? ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CÔNG TY NIÊM YẾT ?

Như các anh/chị đã biết đầu tư chứng khoán hiện nay đang là một trong số những hình thức đầu tư có tỷ lệ thu lợi nhuận hấp dẫn nhất. Để có được những giao dịch thành công, các nhà đầu tư thường rất chú trọng việc lựa chọn doanh nghiệp uy tín, có kết quả hoạt động tốt để đầu tư. Bởi lẽ sai lầm khi lựa chọn nhầm một số doanh nghiệp không uy tín có thể dẫn đến thua lỗ hoặc thậm chí là mất trắng. Do đó hiện nay các doanh nghiệp thường niêm yết công ty để tăng độ uy tín và thu hút các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư sẽ có xu hướng lựa chọn công ty niêm yết trên sàn chứng khoán vì được đảm bảo an toàn bởi Pháp luật. Trong bài viết này hãy cùng Quang Vinh tìm hiểu khái niệm công ty niêm yết là gì ?, điều kiện trở thành công ty niêm yết và lợi thế của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

CÔNG TY NIÊM YẾT LÀ GÌ ?

Công ty niêm yết lên sàn giúp giới chủ thuận lợi huy động thêm nguồn lực từ cổ đông, vốn NĐT nước ngoài

Công ty niêm yết được hiểu là một công ty công cộng mà cổ phiếu của doanh nghiệp sau khi đăng ký sẽ được mua bán công khai trên sàn giao dịch chứng khoán, đây được coi là hình thức phát triển cao nhất của một doanh nghiệp. Khi đã trở thành công ty niêm yết, đồng nghĩa với việc công ty sẽ phải chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước. Trở thành công ty niêm yết, doanh nghiệp/ công ty sẽ cần công khai mọi thông tin về cổ phiếu cũng như nguyên tắc phát hành các loại chứng khoán của công ty để huy động vốn.

Do đó, động lực để trở thành một công ty niêm yết chính là khả năng huy động vốn, tạo được lòng tin và thu hút các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đầu tư vào doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CÔNG TY NIÊM YẾT

Sàn giao dịch chứng khoán có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp

Bên cạnh việc giải đáp Công Ty niêm yết là gì ? Quang Vinh xin cung cấp thêm ít thông tin giúp anh/chị và quý độc giả hiểu hơn về điều kiện trở thành công ty niêm yết. Công ty niêm yết đồng nghĩa với việc được phép chào bán công khai chứng khoán ra công chúng. Do vậy, để trở thành công ty niêm yết, công ty đó phải đủ điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng.

Theo điều 12, Luật chứng khoán năm 2006 có quy định về điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng với 3 điều kiện như sau:

 • Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm:

 • Doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán đạt từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên (tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán).
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế (tính đến năm mà doanh nghiệp đăng ký chào bán).
 • Phải có phương án phát hành chứng khoán & phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều kiện để chào bán trái phiếu ra công chúng gồm:

 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
 • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

>> Điều kiện nào để được bán trái phiếu ra công chúng ?

Điều kiện để chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm:

 • Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;
 • Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.

Chính phủ đề ra các quy định

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao, chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

Hồ sơ phát hành chứng khoán ra công chúng

Hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng được quy định tại điều 14, Luật chứng khoán 2006 cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm:

 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Điều lệ của tổ chức phát hành
 • Bản cáo bạch
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

2. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm:

 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Điều lệ của tổ chức phát hành
 • Bản cáo bạch
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
 • Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác
 • Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;

3. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm:

 • Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng
 • Bản cáo bạch
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
 • Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán
 • Hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 • Dự thảo điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán: Hồ sơ để đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng phải kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ. Đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì tổ chức phát hành phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Các thông tin trong hồ sơ phải chính xác, trung thực, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng đến việc quyết định của nhà đầu tư.

Bộ Tài chính quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY NIÊM YẾT

Công ty đăng ký niêm yết sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán về Sở giao dịch chứng khoán. Khoảng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp đăng ký sẽ nhận được kết quả từ Sở giao dịch chứng khoán là đăng ký niêm yết được chấp thuận hay bị từ chối. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết bị từ chối, doanh nghiệp đăng ký sẽ nhận được văn bản trả lời & nêu rõ lý do từ chối từ Sở giao dịch chứng khoán.

Quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán hướng dẫn cụ thể tại Quy chế niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Như vậy, qua bài viết này Vinh đã nêu ra khái niệm công ty niêm yết là gì cũng như các kiến thức cần biết về công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đối với các nhà đầu tư, việc nắm rõ công ty niêm yết là gì sẽ giúp cho việc lựa chọn doanh nghiệp uy tín và hoạt động tốt để đầu tư là rất quan trọng.Còn về phía doanh nghiệp, cần tìm hiểu điều kiện trở thành công ty niêm yết để sớm được niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán. Hy vọng qua bài viết, bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức hữu ích trong đầu tư chứng khoán, từ đó ứng dụng trong thực tiễn và đạt được những thành công.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *